RESPONSIBLE DISCLOSURE

Bij Verscadeau B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk
maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

WIJ VRAGEN AAN U:
 • Uw bevindingen te mailen naar privacy@lokaalverscadeaukaart.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke
  gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed
  denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en
  een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden
  kan meer nodig zijn.

WAT WIJ BELOVEN:
 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding. Wij geven aan of het een voor ons nog onbekende kwetsbaarheid is of niet. Als het een onbekende kwetsbaarheid is, gaan we het risico ervan bepalen en beslissen we of we de door u voorgedragen oplossing implementeren; Zo ja, dan houden we u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning van aan € 25,- voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem waarvoor wij besluiten een oplossing te implementeren;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, alleen indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wilt u weten hoelang uw cadeaukaart nog geldig is?
Vul het kaartnummer in op de geldigheidschecker!

Check geldigheid

Vul het kaartnummer in op de geldigheidschecker!