Privacyverklaring

Touch Cards Company B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08 maart 2024 en heeft versienummer 1.4.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website kunt u de volgende persoonsgegevens bij ons achterlaten als u het contactformulier invult en verstuurt:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres.

Wij verwerken verder geen persoonsgegevens van u.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang de door u gestelde vraag nog niet is afgehandeld. Is uw vraag eenmaal afgehandeld, dan bewaren wij u persoonsgegevens maximaal een 1 jaar in verband met ons interne kwaliteitsbeleid. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Nieuwsbrief

Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@lokaalverscadeaukaart.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@lokaalverscadeaukaart.nl.